Faqih, M. “KONSEP UMMAH DAN RAKYAT DALAM PANDANGAN ISLAM”. Al’Adalah, vol. 24, no. 1, Apr. 2021, pp. 19 -28, doi:10.35719/aladalah.v24i1.70.