[1]
M. Faqih, “KONSEP UMMAH DAN RAKYAT DALAM PANDANGAN ISLAM”, AD, vol. 24, no. 1, pp. 19 - 28, Apr. 2021.