Faqih, M. (2021) “KONSEP UMMAH DAN RAKYAT DALAM PANDANGAN ISLAM”, Al’Adalah, 24(1), pp. 19 - 28. doi: 10.35719/aladalah.v24i1.70.