Faqih, M. (2021). KONSEP UMMAH DAN RAKYAT DALAM PANDANGAN ISLAM. Al’Adalah, 24(1), 19 - 28. https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i1.70