(1)
Faqih, M. KONSEP UMMAH DAN RAKYAT DALAM PANDANGAN ISLAM. AD 2021, 24, 19 - 28.